Wyrzynarka jako jeden z pierwszych sposobów cięcia tafli

Za kluczowe narzędzie do rozcinania sklejek drewnianych uznaje się wyrzynarkę. Lecz laubzegę nie tylko prawdopodobnie można stosować do cięcia płyt drewnianopochodnych, ale też z gumowatego metalu jak też materiału. Z pomocą wyrzynarki przypuszczalnie można kroić zwykłe pasy rozkrojenia, a też linię rozdwojenia o nierównomiernym zarysie na dowód w formie krzywizn czy również wężyków. Za pomocą nadmienionego sprzętu przypuszczalnie można wyciąć też w kształcie elipsy, prostokątne oraz arytmiczne otwory.

Z pewnością można rzec, iż wyrzynarka jest niesamowitym sprzętem nie wyłącznie do obcinania płyt, aczkolwiek zwłaszcza jest nieodzownym narzędziem w każdym warsztacie hobbysty. Istnieje kilka zasad w trakcie skrawania płyt z asystą laubzegi. Kluczowa norma tyczy się właściwego ulokowania laubzegi. W powiązaniu z tym, podczas cięcia podłużna płoza laubzegi winna być uciśnięta do obcinanej tafli. Znaczące jest, ażeby w trakcie cięcia tafli, laubzega nie popadła w jakiekolwiek drgania, ponieważ może to sprawić złamanie ostrza. Jeśli będziemy chcieli ciąć sklejki dość twarde, wtedy powinno się ustawić na wyrzynarce jak najmniejszy przebieg, wyłącznie z niemocną szybkością posuwu głowni można uciąć oczekiwany kształt.

Tymczasem im materiał jest elastyczniejszy, tym nurt musi być wyższy. Sterując laubzegę, nie winno się nadmiernie uwijać bardziej postarać się etapowo wycinać sklejkę w tej samej miarowości. Przy specjalistycznym wycinaniu sklejek z drzewa zaleca się wykorzystywać cyrkiel.